"Kutsal Yerler kuşkusuz İlahi fazlın yoğunlaşarak taştığı merkezlerdendir; çünkü şehitler ve kutsal ruhlarla aydınlanmış yerlere girdiğinizde, orada hem bedensel hem ruhani huşu sizi sarar, insan kalbi büyük bir duyarlık ve sevecenlikle dolar."
Hz. Abdülbaha’nın bir Levhi’nden

Bahai İnancı’na göre kutsal yerleri ziyaret, fiziki bir yolculuk olmanın yanı sıra ruhani yolculuğun dışsal bir ifadesidir. Hz. Abdülbaha bu ziyaretler için ‘’son derece alçakgönüllülükle ve adanmışlık ruhu ile yapılmalıdır. Aksi takdirde gerçek hac değildir, bir tür gezidir…’’ demiştir.
Bahai Dini kitabı, sayfa 89

‘’Hz. Bahaullah Mülük Suresi ile dünya hükümdarlarına hitabında Elçiliğinin mahiyetini açıklamış, Kendi Haberini kabul etmelerini öğütlemiş; Babi Zuhurunun doğruluğunu teyid etmiş; Emrine karşı kayıtsızlıklarını kınamış; adil ve uyanık olmalarını, aralarındaki anlaşmazlıkları çözüp silahlarını azaltmalarını emretmiş, yoksulları onlara emanet kılmış, öğütlerini yerine getirmedikleri takdirde ‘’İlahi mücazatın her yönden onları kaplayacağını’’ uyarmış ve hiçbir hükümdar O’na yönelmese dâhil Kendisinin ‘’yeryüzünde muzaffer’’ olacağını haber vermiştir.’’
(Bahai Dininin I. Yüz Yılı, sayfa 178-179)